یه شب که بارون میومد

یه شب که بارون میومد

 

ستاره بی نور میومد

 

گذاشتی رفتی بی خبر

 

منو گذاشتی در به در

 

تو رفتی و رو گونه هام

 

نشست شراب گریه هام

 

با رفتنت دلم شکست

 

چشام پر از ترانه گشت

 

حالا به یادت میخونم

 

همیشه مست و داغونم

 

تا وقتی نیستی میدونم

 

اینجوری از غم میخونم

 

وقتی که بارون میزنه

 

نبضم دیگه تند میزنه

 

دلم میگه الان میایی

 

از توی کوچه هامیایی

 

دلم همیشه اینجوری

 

افتاده توی مهجوری

 

فقط همیشه چشم به راه

 

کارش شده گریه و آه

 

تا تو نیایی از سفر

 

نمی مونه از ش اثر

 

 

 

 

 / 0 نظر / 25 بازدید