دارم از عشق رد میشم

 

دلم رو زیر پات له کردی و رفتی

 

چی میشد حرف رفتن رو نمی گفتی

 

حالا که زندگیم و زیر و رو کردی

 

حالا که خاطرم رو از دلت بردی

 

نمیخوام ازتو چیزی در دلم باشه

 

همون بهتر دلم ،تنهای تنها شه

 

تو که احساس پاکم رو نفهمیدی

 

برو روزی میاد تاوا نش و میدی

 

نخواستی پیش تو باشم ،دیگه میرم

 

من از چشمای تو ،بد جور دلگیرم

 

دیگه میرم ،نگو عشق و بلد میشم

 

دیگه دیره ، دارم از عشق  رد میشم

عشق

/ 0 نظر / 24 بازدید